Pages

Spesis Bunga Raya

Monday, November 12, 2012

Kata Nama Am

-Kata nama am merujuk kepada manusiahaiwan, tumbuh-tumbuhan, tempat, atau benda.

-terdiri daripada kata asal. contoh: bangku, guru, rumah, telefon, virus.

-terdiri daripada kata terbitan (terhasil melalui pengimbuhan). contoh: bulatan, jururawat, pemberita ,
-huruf pertama pada kata  nama am mesti ditulis dengan huruf kecil.

No comments:

Post a Comment